KRİZLERE MEYDAN OKUYAN BÖLÜM: İKTİSAT

Taban puanlar, yüzdelik dilimler vs. vs… Daha önce gördüğünüz tüm tercih rehberlerini unutun! Dream catcher tercih rehberi olarak “İktisat Bölümü”nü masaya yatırıyoruz. İktisat nedir, ne değildir?

İktisat en kaba tabirle “ekonomi” demektir. İktisat Bölümünün çalışma alanı ekonomi ile ilişkili olan her şey diyebiliriz. Bölüme girdiğinizde öğreneceğiniz “yetersiz kaynakların, ihtiyaçları karşılaması için çalışma yapıyor olduğunuz” birazcık zorlama bir tanım diyebiliriz. İktisat, tarihin başından beri insanların ilişkilerinde var olan ama adı konmamış ekonomik ilişkileri eski zamanlardan günümüze kadar inceleyerek araştırma yapar. Özetle bölümün amacı “var olan ekonomik sistemleri incelemek, onlar üzerine analiz yapmak, ekonomik sistemlerin aksayan yönlerini bulmak ve tüm bunların üzerine kurgulanan araştırma çıktılarıyla yönlendirici” olmaktır.

İktisat bölümü mezunları geniş bir çalışma alanına sahiptir. Bankalarda her kademede, muhasebe ve finans gibi alanlar başta olmak üzere özel sektörde çalışabilirler. Özel koşulların arandığı belli başlı durumların dışında her alanda KPSS ile memur olabilirler. Maliye bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Hazineye bağlı olarak çeşitli uzmanlık alanlarında kariyerlerini geliştirebilirler. Bakanlık ve kurumlara bağlı müfettişlikler vb. yüksek kariyer planı kurgulamayanlar için KPSS’nin B kadro alımları ile memur olmak da mümkündür. Ayrıca her lisans mezununun yönelebileceği akademik çalışmalar yapmak ve akademik personel olmak da tercihlerden birisi olabilir.

Üniversite okuyacak ve iktisat bölümünü tercih edecekseniz, ekonomi kavramının ve ekonomi dediğimiz şeyin kaynağı olarak saydığımız paranın, bireyler ve ülkeler üzerindeki etkisini iyi anlamalısınız. Yolunuzun bir şekilde kamu göreviyle kesişeceğinin bilinciyle, ekonomi konusunda edindiğiniz bilinci birleştirip ülkenizi kalkındırmak için çalışmaya çabalamalısınız. Unutmayın krizlere meydan okumak sizin işiniz olacak.

BU MESLEK “GELECEKTEKİ SEN ” İÇİN İYİ BİR ALTERNATİF İSE TERCİHLERİNİZİ BUNA GÖRE ŞEKİLLENDİREBİLİRSİNİZ.

Ama Tabi Seçeceğiniz Üniversite

Zengin seçmeli ders yelpazesi ve pratik eğitim dersi ile ders asistanlığı yaparak tecrübe kazanma imkânı sunuyorsa,

Danışmanlık sistemi ile öğrenci - öğretim üyesi ilişkilerinde mükemmelliği yakalamışsa,

Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuvarında ( SAEL) öğrencilerin kullanımına açık ve pek çok istatistik ve ekonometri programı ile teorinin, uygulama ile güçlendirilmesini sağlıyorsa,

İktisat alanında çok önemli olan Repec ( Research Papers in Economics), sıralamasında Türkiye'de 12. sırada ise

Öğrencilerin eğitim faaliyetleri dışında sosyalleştikleri ve inisiyatif aldıkları topluluklara sahipse,

Bu üniversite sizin için yaratılmış demektir.

BENDE BUNDAN İSTİYORUM DİYORSANIZ