BİR ÜNİVERSİTE MACERASI: SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Herkesin kafasını karıştıran bu bölüm, isminden şıp diye anlaşılan bölümler kategorisine girmediğinden biraz gizemli ve sofistikedir. “Yavrııımm, kaymakam mı olucan sen şimdi?” gibi sorular bölüme yerleştiğiniz andan itibaren sorulmaya başlanacaktır. Bir tık daha ileri gidebilecek türdeki akrabalardan “bizim bir arazi işi var ama ona belediye mi bakıyodu?” gibi sorular da gelebilir. Peki tam olarak nedir bu Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yakın ilişkili iki alan olup siyasal ve yönetsel konuların bilimsel çalışmasıyla ilgilenirler. Siyaset Bilimi”disiplini siyasal sistemde kaynakların ve değerlerin dağılım süreçlerini inceler. Disiplinin incelediği konular bir yandan güç, otorite, meşrutiyet, sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik yapı ve siyasal katılım gibi konuları kapsarken, öte yandan devlet, hükümet, siyasal partiler, baskı grupları ve uluslararası örgütler gibi kurumları içermektedir. Disiplin aynı zamanda siyasal adalet, ideolojiler ile özgürlük, demokrasi, moral değerler ve eşitlik gibi siyasal fikirleri inceler. “Kamu Yönetimi”disiplini bir yönetsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceler. Disiplin genellikle devletlerin yürütme gücü olarak düşünülür ve yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütleri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yerel ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlamamıza yardımcı olan bir disiplindir. Bu disiplin, günlük yaşamda karşılaştığımız bir problemin iç yüzünü anlamamıza ve ufkumuzu genişletmemize yarayan yeni bakış açıları kazanmamıza olanak sağlar. Günümüzde Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen dönüşümleri daha iyi kavrayan bilinçli, akılcı ve etkili yurttaşlar olmamız ve daha üretken katılımcılar haline gelmemiz için bizleri hazırlar. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplini, bize herhangi bir kamu alanında profesyonel olmamız için gerekecek bilgi ve becerileri kazandırır. Bu alan teori ve pratiği birleştirdiği için siyaset ve yönetim çalışmaları hem ödüllendirici hem de heyecan vericidir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi derecesi birçok alanda kullanılabilir. Kamusal alanı içeren herhangi bir meslek, bu alanda yapılmış bir lisans derecesiyle elde edilen bilgi ve yeteneğe gereksinim duyar. Bu dereceyle mezunlar, kamu ve özel sektörde birçok değişik alanda kariyer yapma olanağı bulabilirler. Devlet Planlama Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, yerel yönetimlerin değişik birimleri, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, finans kurumları, bankalar ve medya gibi kamusal ve özel kurumlarda orta ve üst düzey yöneticisi olarak çalışabilirler. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisansüstü derecelerini izleyerek akademik dünyada da bir kariyere sahip olmak mümkündür.

SANIRIM AKLINIZA YATTI! ŞİMDİ NASIL BİR ÜNİVERSİTE LAZIM ONA BAKALIM.

Türkiye'de başka hiçbir üniversitede bulunmayan uygulamalı siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğretim programı Kamusal Akıl Stüdyosuna sahipse,

Kalkınma planları ve önemli devlet kurumlarının strateji süreçlerine önemli katkılarda bulunma fırsatı sunuyorsa,

Başkent Ankara'da bulunan yerel yönetimler, kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıyla araştırma işbirlikleri varsa,

Kentleşme ve yerel yönetimler alanlarında Türkiye'ye katkıda bulunan projelerde rol alma şansı tanıyorsa,

Devletin önemli kademelerinde görev almış, bürokrasinin içinde yetişmiş akademisyenlerin de bulunduğu, donanımlı akademik kadro ile eğitim veriyorsa,

O üniversite senin ruh ikizin demektir.

DAHA FAZLASI İÇİN